CO JE TO SEBEDŮVĚRA?

Sebedůvěra je schopnost umět se prosadit v osobním, profesním či veřejném životě.

SEBEDŮVĚRA

Nejdůležitější etapy vývoje sebedůvěry:

První proces - Hledání sebe sama
Druhý proces - Snaha pochopit sebe sama
Třetí proces - Nalezení sebe sama
Čtvrtý proces - Víra v sebe sama

1. KAPITOLA

Sebedůvěra má zásadní vliv na naplňování a uplatňování lidských (osobních) hodnot, v osobním, profesním a veřejném životě, které je nutné utvářet prostřednictvím:
 1. morální integrity
 2. sociální integrity
 3. sociální transformace
 4. sociální identity

2. KAPITOLA

Morální integritou se rozumí naplňování morálních hodnot, jimiž jsou:
 1. statečné chování
 2. ochrana lidských práv a hodnot
 3. ochrana práv zvířete
 4. ochrana morálních hodnot
 5. pevná vůle, píle a trpělivost
 6. osobní obětavost
 7. poctivost, upřímnost a svědomitost
 8. spolehlivost
 9. být důvěryhodným člověkem
 10. odpovědnost
 11. čestné jednání a chování

3. KAPITOLA

Sociální integritou se rozumí všestranné navazování a prohlubování mezilidských vztahů:
 1. v rámci osobního života
 2. v rámci profesního života
 3. v rámci veřejného života

4. KAPITOLA


Sociální transformací se rozumí přímá i nepřímá konfrontace s lidmi z jiného etnického, sociálního, právního, ekonomického, politického, kulturního, náboženského a duchovního prostředí. 

5. KAPITOLA

Sociální identita vyobrazuje původ člověka a jeho sociální sounáležitost  a příslušnost:
 1. k jednotlivci
 2. ke skupině
 3. ke státu

6. KAPITOLA

Sociální kmen vyobrazuje všechny dobré i špatné charakterové vlastnosti člověka, které se projeví:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

7. KAPITOLA


Základním pilířem pro získání sebedůvěry je NELHAT sobě, ani jinému.

8. KAPITOLA

Sebedůvěra má přímý vliv na:
 1. kvalitu životní úrovně
 2. kvalitu mezilidských vztahů 
 3. kvalitu duševního zdraví 
 4. kvalitu fyzického (tělesného) zdraví 
 5. kvalitu osobního rozvoje člověka
 6. kvalitu profesního rozvoje člověka
 7. kvalitu sociálního rozvoje člověka a celé společnosti
 8. kvalitu kulturního rozvoje člověka a celé společnosti
 9. kvalitu politického rozvoje člověka a celé společnosti
 10. kvalitu právního rozvoje člověka a celé společnosti
 11. kvalitu ekonomického rozvoje člověka a celé společnosti
 12. kvalitu ochrany a bezpečnosti člověka, společnosti a státu
  

9. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry roste kvalita výkonnosti člověka: 
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

10. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry dochází u člověka k rozvoji duchovní integrity:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

11. KAPITOLA

  Kmenovou strukturu sebedůvěry tvoří přiznaná autenticita, která ostře vykresluje své kontury:
 1. do osobního života
 2. do profesního života
 3. do veřejného života
 

12. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry dochází u člověka k rozvoji emoční integrity:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

13. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry dochází u člověka k rozvoji talentu a schopností:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

14. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry dochází  k většímu odhodlání dělat a říkat věci po svém: 
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

15. KAPITOLA

  Prostřednictvím sebedůvěry dochází u člověka k rozvoji intimní integrity:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

16. KAPITOLA

Rozsah pochybností o vlastní sebedůvěře se negativně odrazí:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

17. KAPITOLA

   Základními stavebními kameny, na kterých je sebedůvěra budována, jsou:
 1. vnitřní kázeň
 2. řád
 3. vnitřní disciplína

18. KAPITOLA

   Obava z nízké sebedůvěry, nebo dokonce z její samotné ztráty se dříve či později negativně projeví:
 1. v osobním životě
 2. v profesním životě
 3. ve veřejném životě

19. KAPITOLA

   Nejčastější příčiny nízkého prahu sebedůvěry tvoří:
 1. 90% špatná (nesprávná) rodičovská výchova
 2. disharmonické rodinné zázemí 
 3. disharmonické sociální prostředí
 4. lenost, apatie, nezájem, pohodlnost, netrpělivost
 5. LHANÍ 
 6. tělesný nebo duševní handicap
 7. neschopnost navazovat či prohlubovat mezilidské vztahy 
 8. neochota, stud či bojácnost rozvíjet intimní vztahy, nebo strach z přiznání vlastní sexuální identity, následný rozvrat, úpadek a osamělost.

20. KAPITOLA

„KDO SI BUDUJE DŮVĚRU (SEBEDŮVĚRU), BUDUJE SI BUDOUCNOST.“

Autor citátu: Ladislav Boldi